Kontakt os på:

+45 36 70 37 32

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Søndag, 22. januar 2017

Velkommen til entreprenørvirksomheden JS Sten & Stål A/S. Vi udfører nybyggeri og renoveringer samt om- og tilbygninger i alle entrepriseformer for private og offentlige bygherrer.

Via fokus på et godt arbejdsmiljø og en flad organisationsstruktur møder vores kunder altid venlige, motiverede og fleksible medarbejdere, som ansvarligt løser byggesager til aftalt tid og pris i nært samarbejde med kunden.

JS Sten & Stål har en omfattende og alsidig maskinpark, som sammen med en stab af dygtige håndværkere ofte resulterer i en høj andel af egenproduktion i det samlede byggeri. Kombineret med kompetente samarbejdspartnere – herunder rådgivende ingeniører – indestår vi for et dokumenteret kvalitetsprodukt.

Vi opfordrer altid vores kunder til at benytte os som sparringspartnere - og gerne allerede på projekteringsniveau. Hermed øges sandsynligheden for effektive produktionsforhold, der sikrer en gunstig pris.

Nedenfor er der et link for dig som enten professionel eller privat bygherre med mulighed for at se vores referenceliste.

Aktuelt

Totalentreprise Dragør Svømmehal
Byrådet i Dragør Kommune har godkendt JS Sten & Stål A/S som én ud af 5 entreprenørvirksomheder, som skal byde på opførelsen af en ny svømmehal med 3 svømmebassiner ved den gamle Dragørhallen. Entreprisen udbydes som totalentreprise, og JS Sten & Stål stiller med et erfarent rådgiverteam med Hundsbæk & Henriksen som konstruktionsingeniør, Nøhr & Sigsgaard som arkitekt og Teknologisk Institut som vandteknologirådgiver. Teamet har med succes samarbejdet omkring renovering af adskillige svømmehaller.  

Interaktiv biograf i Experimentarium
JS Træ & Alu er netop påbegyndt opførelsen af en stor interaktiv biograf for Experimentarium i Hellerup. Biografen komme til at indeholde et knapt 6 meter højt og 25 meter langt halvcikelformet filmlærred. Biografpublikum, som overvåges af censorer m.v., kommer med deres bevægelser til at påvirke den handling, som udspilles på lærredet. Vi ser frem til spændende projekt. 

Prækvalifikation Taastrup Svømmehal
JS Sten & Stål er netop prækvalificeret til at byde på renoveringen af Taastrup Svømmehal med Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniør for Taastrup Kommune.

Aflevering af Glostrup Varmtvandsbassin
Afleveringsforretningen af den nye tilbygning med et moderne varmtvandsbassin til Glostrup Kommune er udført til planlagt tid og økonomi, og vi takker Glostrup Kommune som bygherre, Nøhr & Sigsgaard som arkiteketer, Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniører og Teknologisk Institut som vandbehandlingsrådgiver for et godt samarbejde.    

Prækvalifikation Ishøj Svømmehal
JS Sten & Stål er netop prækvalificeret til at byde på renoveringen af Ishøj Svømmehal, herunder et nyt 50-meter flisebassin for Ishøj Kommune med Sweco Danmark som rådgiver.

Hellerup Svømmehal IBOS afsluttes
Der fyldes nu vand i det renoverede bassin efter en tilfredsstillende produktion, hvor tidsplan og økonomi blev overholdt. JS Sten & Stål ønsker Københavns Ejendomme tillykke med svømmehallen. 

Charlottenlund Station, prækvalificering
Vi er glæde for, at vi netop er blevet prækvalificeret til at byde på en stor renovering af Charlottenlund Station for DSB Ejendomme.

Arbejdsmiljø

Siden årskiftet har JS Sten & Stål ikke haft nogen arbejdsulykker eller nærved-hændelser. Vi arbejder fortsat på, at dette forhold gør sig gældende ved udgangen af året.

Glostrup Svømmehal næsten færdig

Byggeriet af den nye svømmehal med varmtvandsbassin følger den lagte plan, og inden længe lægges fliserne i bassin og på promenadedæk. Den lagte tidsplan holder.

Islevbadet i fuld gang
Renovering af svømmehallen med en ny kældertilbygning er i fuld gang. 25-meter bassinet, som før var epoxymalet, vil blive renoveret med nye fliser.

Gentofte Station-licitation vundet
DSB Ejendomme og JS Sten & Stål A/S har netop indgået kontrakt om renovering af Gentofte Station. Stations- og perronbygning og tilhørende perroninventar skal renoveres, mens udearealerne skal forskønnes og forbedres for brugerne af S-Tog. Vi ser frem til et godt samarbejde med bygherre og arkitekter Gottlieb Paludan. 

JS Træ & Alu prækvalificeret - Dalby Børnehus
JS Sten & Ståls nystartede tømrervirksomhed er netop prækvalificeret til som hovedentreprenør at byde på en tilbygning til Dalby Børnehus i Faxe Kommune.

Gårdsanering Metropol Nørrebro
Vores kloakafdeling har renoveret de udvendige ledningsnet på Professionshøjskolen Metropol på Nørrebro, og vores anlægsafdeling har påbegyndt arbejdet med et godt 3.000m2 gård-nyanlæg med udekøkkener og spændende landskabsarkitektløsninger.

Islev Svømmehal - renovering
Vores gravefolk har igangsat jordarbejderne for etablering af en ny teknikkælder for vandbehandlingsanlæg til Islev Svømmehal. Udover nyt vandbehandlingsanlæg forsyner vi bassinet med ny mebran og fliser. Vi ser frem til et godt samarbejde med Rødovre Kommune som bygherre, Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniører og bygherrerådgiver. arkitektfirma Nøhr & Sigsgaard.

Gårdrenovering Østerbro
Den igangværende gårdrenovering på Østerbro er sat på hold grundet kraftig jordforurening. Vores erfarne miljøafdeling varetager oprensningen og korrespondancen med Teknik og Miljø i Københavns Kommune.

Glostrup Svømmehal - rejsegilde

Vi er næsten færdige med råhuset til det kommende varmtvandsbassin ved Glostrup Svømmehal, og tirsdag den 26. april holder bygherre - Glostrup Kommune - rejsegilde. Underentreprenører og leverandører til byggeriet er velkommmen til at fejre dagen med os. 

Prækvalifikation Ølstykke Svømmehal
JS Sten & Stål er prækvalificeret til som hovedentreprenør at byde på etablering af et varmtvandsbassin i Ølstykke Svømmehal samt renovering af 25-meterbassin og omklædningsfaciliteter.

Renovering Gentofte Station
JS Sten & Stål er indbudt til som hovedentreprenør at byde på renovering af Gentofte Station for DSB Ejendomme.

Ny struktørelev
Vi har fornøjelsen af at kunne byde 23-årige Svend velkommen. Svend påbegynder en knapt 4-årig uddannelse under den nye ordning, mesterlære, hvor praktik vægter tungere end i den gænge elevuddannelse.

Islevbadet vundet
JS har netop indgået kontrakt med Rødovre Kommune om renovering af Islevbadet. Renoveringen omfatter delvis nyt bassin, fliser i bassin og promenadedæk samt nyt vandbehandlingsanlæg.

Glostrup Svømmehal
Byggeriet med tilbygning til Glostrup Svømmehal forløber planmæssigt, og inden længe kan råhuset rejses på den insitustøbte kælder. Vi forventer at aflevere færdigt byggeri med indreguleret varmtvandsbassin planmæssigt ultimo juli 2016.

Prækvalifkation - Islevbadet
JS Sten & Stål er prækvalificeret til at byde på storentreprisen om renovering af Islevbadet for Rødovre Kommune.

Ny tømrerafdeling
JS-gruppen et udvidet med en selvstændig tømrerenhed, som hedder JS Træ & Alu ApS. Partner og mangeårige tømrermester Thomas Petersen forestår den daglige byggestyring og produktion m.v. Hermed fortsættes strategien i JS Sten & Stål A/S om at kunne levere en høj grad af egenproduktion af det samlede byggeri.  


Ny struktørelev
Vi byder velkommen til Daniil, som er vores nye struktørelev. Over de næste 4 år oplæres Daniil af vores erfarne kollegaer, og målet er - udover at Daniil skal bestå sin svendeprøve - at give Daniil fire gode og spændende årsammen med JS-teamet. 

Første spadestik Glostrup Fritidscenter

Den 3. november 2015 tages første spadestik til tilbygningen til Glostrup Fritidscenter. Tilbygningen skal indeholde et varmtvandsbassin, og som hovedentreprenør ser vi frem til at aflevere et færdigt byggeri til Glostrup Kommune medio 2016.

Prækvalifikation, Tingbjerg Svømmehal
JS Sten & Stål A/S er netop blevet prækvalificeret til at byde på renovering af Tingbjerg Svømmehal.

Opførsel af 18 boliger
Første spadestik er taget til opførelse af 18 boliger på i alt 3.200m2 i totalentreprise. Projektet omhandler familievenlige boliger nord for København. Alle boliger har sydvendte facader ud mod stort fællesareal, som skråner ned til søen. Boligerne, som sælges via Home, udføres som lavenergiboliger efter BR2020.

Licitation på Blindeinstituttets Svømmehal vundet
JS Sten & Stål A/S har vundet licitationen på renovering af Blindeinstituttets svømmehal i Hellerup med laveste pris. Renoveringen omfatter nye overløbsrender, nye bassinfliser og et nyt promenadedæk. Vi ser frem til et godt samarbejde med Københavns Kommune og dennes rådgivere.

Prækvalifikation, Blindeinstituttets svømmehal, Københavns Kommune
JS Sten & Stål A/S er som én ud af tre udvalgt til som hovedentreprenør at byde på renoveringen af svømmehallen på Blindeinstituttet i Hellerup for Københavns Kommune. Sagen vedrører en delvis nedbrydning af bassinet, støbning af nye overløbsrender og bund samt beklædning af bassin og promenade med nye fliser. 

Licitation på Glostrup Svømmehal vundet
JS Sten & Stål A/S har netop vundet licitationen på opførelse af en tilbygning til Glostrup Fritidscenter. Tilbygningen indeholder et varmtvandssvømmebassin med lysterapi. Vi ser frem til et godt samarbejde med Glostrup Kommune som bygherre og dennes rådgivere.

Tagterrasse, Fortkaj Østerbro

Der er netop lagt sidste hånd på en 1.500m2 stor tagterrasse på en bygning med tagflader i 3. til 6. etages højde på Østerbros nye bydel. Tagterrasssen er forsynet med Easyplank og omkranset af betonflisearealer. Projektet indeholder endvidere blomsterkummer og sedumbeklædte arealer, som fungerer som LAR-løsning for regnvand fra taget. 

Karlslunde Station
Arbejdet med renovering af Karlslunde Station for DSB Ejendomme er i fuld gang. Stationspladsen forvandles fra et mørk og lukket område til en moderne, lys og imødekommende station med fokus på tilgængelighed for S-togspassager, som cykler til stationen.

Vigerslev Allé Skole

JS Sten & Stål A/S har netop afleveret 4.500m2 totalrenoveret skolegårdsareal på Vigerslev Allé Skole i Valby, og skolebørnene kunne som planlagt efter sommerferien indtage udearealer, som indeholder spændende arkitektoniske løsninger og grønne legearealer. Renoveringen foregik over 36 måneder mens skolen var i brug, hvilket stillede store krav til sikkerhed og afskærmning for nysgerrige børn.

Glostrup Kommune
JS Sten & Stål A/S er netop blevet indbudt til som hovedentreprenør at byde på ombygning af Glostrup Fritidscenter, herunder opførsel af et varmtvandsbassin til baby- og handicapsvømning. 

Gentofte Kommune
Licitationen på anlægsarbejder for Gentofte Kommune ved Hundesømosen blev vundet af JS Sten & Stål med laveste pris. Vi ser frem til at udføre opgaven, som vedrører en arkitektonisk spændende insitubetonopgave.

Kignæshallen, Frederikssund Kommune
JS Sten & Stål er blevet indbudt til at byde på fagentrepriserne inden for jord-, beton-, kloak-, murer- og anlægsarbejder i forbindelse med renovering af Kignæshallen for Frederikssund Kommune. 

Karlslunde Station
DSB har valgt JS Sten & Stål A/S som hovedentreprenør på renoveringen af Karlslunde Station. Licitationen blev vundet på mest fordelagtige pris og på bedste metodebeskrivelse til løsning af sagen. Vi ser frem til en spændende byggesag med DSB og vores nære samarbejdsparterne. 

Gentofte Kommune
JS Sten & Stål er som hovedentreprenør indbudt til licitation på anlægsarbejder ved Hundesømosen for Gentofte Kommune.  

Karlslunde Station
DSB har indbudt JS Sten & Stål A/S til som hovedentreprenør at byde på renoveringen af S-tog-stationen.

AT-kontrolbesøg
Arbejdstilsynet har netop kontrolleret arbejdsmiljøsystemet i JS Sten & Stål A/S, hvilket resulterede i en "Grøn Smiley". Vi fortsætter fokus på forbedret i arbejdsmiljø.

Opførelse af 18 boliger
JS Sten & Stål A/S har erhvervet en byggegrund i Nordsjælland og påbegynder opførelsen af 18 familievenlige boliger i naturskønt område, hvor alle boliger har udsigt til sø. Opførelsen sker med henblik på salg.

Ganløse Friluftsbad
JS Sten & Stål A/S skal som hovedentreprenør forestå renoverings-
projektet af Ganløse Friluftsbad for Egedal Kommune.

Plejecenter Jyderup
De samlede jord-, beton-, kloak- og anlæsgarbejder nærmer sig en afslutning for det nye plejecenter i Jyderup. Haveanlægget, som udmærker sig ved organiske former, ligger i ly af en 6 meter høj og 180 meter lang jordvold, som er beklæd med træer og vildgræs. 

Vigerslev Skole, gårdrenovering
Medio marts opstartes sidste etape med renovering af Vigerslev Skolens gård- og legearealer på Vigerslev Skole i Valby, hvor Enemærke & Petersen A/S er hovedentreprenør.