Kontakt os på:

+45 36 70 37 32

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Søndag, 24. september 2017

Velkommen til entreprenørvirksomheden JS Sten & Stål A/S. Vi udfører nybyggeri og renoveringer samt om- og tilbygninger i alle entrepriseformer for offentlige og private bygherrer.

Via fokus på et godt arbejdsmiljø og en flad organisationsstruktur møder vores kunder altid venlige, motiverede og fleksible medarbejdere, som ansvarligt løser byggesager til aftalt tid og pris i nært samarbejde med kunden.

JS Sten & Stål har en omfattende og alsidig maskinpark, som sammen med den faste stab af dygtige håndværkere ofte resulterer i en høj andel af egenproduktion i det samlede byggeri. Kombineret med kompetente samarbejdspartnere – herunder rådgivende ingeniører – indestår vi for et dokumenteret kvalitetsprodukt.

Vi opfordrer altid vores kunder til at benytte os som sparringspartnere - og gerne allerede på projekteringsniveau. Hermed øges sandsynligheden for effektive produktionsforhold, der sikrer en gunstig pris.

AKTUELT  HOS  OS:

 
Første spadestik på "Egedal Byens Hus" - Fredensborg Kommune 2017-06-21
JS Sten & Stål A/S har vundet hovedentreprisen med opførsel af et nyt medborgerhus. Huset, som er baseret på en bærende stålkonstrukion, bygges via en ny mellemgang sammen med det eksisterende medborgerhus. Udenomsarealer forskønnes, og der udvides med 25 ekstra parkeringspladser for biler. Som altid udføres opgaven i fuld egenproduktion, hvilket sikrer en smidig og behagelig byggeproces for bygherre. Opgaven blev vundet på laveste pris, og bygherre er Fredensborg Kommune. Der er første spadestik i dag, og vi ser frem til et godt samarbejde med kommunen. 

Indbudt licitation - Dagsinstitution Rødovre 2017-06-07
JS Sten & Stål A/S er prækvalificeret til som totalentreprenør at byde på opførelsen af en ny 1.700m2 stor dagsinstitution for Rødovre Kommune. Udover os selv udgøres vores dygtige team af Friis & Moltke Architects samt Hundsbæk & Henriksen Ingeniører A/S.

Indbudt licitation - Københavns Universitet 2017-05-30
JS Sten & Stål A/S er ved underhåndbud indbudt til i hovedentreprise at byde på en renoveringsopgave for Københavns Universitet. Opgaven indeholder en række insitubetonopgaver samt etablering af nyt elevatortårn og hultagning i kældervæg. Niras fungerer i rollen som bygherrerådgiver.

Springgrave i Kildegårdshallen 2017-05-29
Kontrakten er underskrevet med Herlev Kommune, og vi påbegynder nu en intensiv proces, så springgravene til brug for gymanstikforeningen kan tages i brug kort efter sommerferien.

Status på Dragør Svømmehal 2017-05-26
Miljøsaneringen af den gamle svømmehal er gennemført, og i løbet af de næste 14 dage, nedrives hele den gamle svømmehal. Projekteringen og disponeringen af den nye svømmehal er godt i gang, og vi regner med at påbegynde udgravning for den nye svømmehal i midten af sommeferien.  

Indbudt licitation - Beboerhus Fredensborg Kommune 2017-05-18
JS Sten & Stål A/S er ved underhåndbud indbudt til i hovedentreprise at byde på ombygning og tilbygning til et medborgerhus for Fredensborg Kommune. Klaus Nielsen Rådg. Ingeniørfirma A/S er bygherrerådgiver på sagen. Vi håber, at vores tilbud resulterer i endnu et godt samarbejde.

Nedbrydningsopgave for Furesø Kommune 2017-04-25
JS Sten & Stål A/S har netop indgået kontrakt med Furesø Kommune om en betonnedbrydningsopgave i Farum Svømmehals teknikkælder. Nedbrydningsarbejdet omhandler nedbrydning af konstruktioner, herunder hultagning i 40cm tykke betonvægge for bedre adgangsforhold samt montage af nye døre. Teknikkælderens gulv forsynes efter endt murerarbejde med en overflade af polyuretahne. Opgaverne udføres som altid i fuld egenproduktion. 

Licitation vundet - Kildegårdshallen Herlev Kommune 2017-04-19
JS Sten & Stål A/S er blandt fire bydende hovedentreprenører valgt som bedste leverandør til udførelse af 2 nye springgravsanlæg i Kildegårdshallen. Licitationen var baseret på kriterierne pris og kvalitet/erfaring med vægten 40/60. Bygherre er Herlev Kommune, og arbejdet udføres i egenproduktion af vores erfarne medarbejdere i henholdsvis beton-, tømrer og montageafdelingen. Arbejdet udføres i sommerferien, så generne for skoleeleverne bliver mindst mulig.

Acceptskrivelse på svømmehallen "Hollænderhallen" modtaget 2017-03-25
JS Sten & Stål A/S har i dag modtaget acceptskrivelsen på i totalentreprise at opføre en helt ny svømmehal for Dragør Kommune. Arbejdet udføres som altid med fuld egenproduktion af vores dygtige medarbejdere. Vi glæder os til et godt samarbejde med Dragør Kommune og dennes rådgiver Cowi samt JS Sten & Stål´s rådgiverteam bestående af Hundsbæk & Henriksen Ingeniører som totalrådgiver, Nøhr & Sigsgaard som arkitekter og Teknologisk Institut som rådgiver på vandbehandlingsanlægget.

Kælderudgravning på 2.500m2 nærmer sig en ende 2017-03-24
Udgravningen til den ca. 2.500m2 store kælder i vores Blovstrød-byggeri, nærmer sig en ende. Kælderen, som udføres af vores dygtige betonfolk, konstrueres i insitustøbt beton, og danner samtidig fundament for 18 eksklusive og store familievenlige boliger.

Indbudt licitation - springgrave Kildegårdsskolen - Herlev Kommune 2017-03-17
JS Sten & Stål er udvalgt til i hovedentreprise at byde på opførelsen af 2 stk. springgrave i den eksisterende sportshal på Kildegårdsskolen i Herlev. Bygherre er Herlev Kommune. Arbejderne indeholder komplet anlæg med springrave i 2,5 meters dybde i eksisterende sportgulv. Gravene har en størrelse hhv. 100m2 og 25m2. Gravene forsynes med trampoliner og hydrauliske gulvlemme beklædt med sportsgulv.

Licitation på svømmehallen "Hollænderhallen" vundet - pris kr. 60 mio. 2017-03-09
JS Sten & Stål har netop vundet licitationen i totalentreprise vedrørende nedrivning af den gamle svømmehal og opførelsen af en ny, moderne og energieffektiv svømmehal med et 25-meterbassin, et øvebassin og et varmtvandsbassin - alle bassiner udføres i insitustøbt beton og beklædes med klinker. Entreprisen blev vundet ud fra kriterierne pris, organisation og arkitektur. Dragør Kommune er bygherre, som entrerer med ingeniørvirksomheden Cowi som bygherrerådgiver.  

Prækvalifikation til Sankt Annæ Gymnasium Svømmehal 2017-02-10
JS Sten & Stål A/S er prækvalificeret til at byde på renoveringen af Sankt Annæ Gymnasiums svømmehal i hovedentreprise for Københavns Ejendomme. Rådgiveren Sweco Danmark, som forestår udbuddet, fungerer som bygherrerådgiver.

Første spadestik til 18 boliger i Blovstrød 2017-01-28
Byggeriet af 18 familieboliger i Blovstrød med en forventet anlægssum på kr. 52 mio. er igangsat, efter der er modtaget byggetilladelse fra Allerød Kommune. JS Sten & Stål fungerer som bygherre og totalentreprenør på sagen. Boligerne rummer hver 165m2 samt to tilhørende parkeringspladser i kælderen, hvor der bliver direkte adgang til boligerne. Udgravningen til den 2.200m2 store kælder er i fuld gang. Byggeriet henvender sig primært til børnefamilier, der har brug for plads, og som gerne vil bo i et trygt og naturskønt område kun en halv times kørsel fra Københavns centrum. Alle boliger er sydvendte med stort fællesareal ned til søen, som har et rigt fugleliv. Interesserede købere er velkommen til at kontakte os for mere information. 

Ørbygaard Etape 1 tæt på afsluttet 2017-01-25
Jord-, beton- og kloakarbejderne vedrørende etape 1 til det nye plejehjem i Rødovre – Ørbygaard - nærmer sig en afslutning. JS Sten & Stål A/S udfører i fagentreprise for Ole Jepsen A/S jord-, beton-, kloak- og anlægsarbejder på etape 1 og 2. Etape 1 udgøres af 2 insitustøbte kældre, spunsning, bortskaffelse af 16.000 tons jord og opbygning af en 3.000m3 stor sandpude til brug for et ca. 1.000 m2 terrændæk. Arbejdet følger tidsplanen.

Graffitibekæmpelse – ny niche 2017-01-12
Som en følge af flere renoveringer af S-togsstationer, som er plaget af graffiti, tilbyder JS Træ & Alu ApS nu afrensning af graffiti på alle typer overflader som træ, beton glas etc. Faxe Kommune har netop fået afrenset graffiti med den nye metode. Der anvendes en specialmaskine, som blæser med et kontrolleret tryk og fint medie, at maling på f.eks. pap kan fjernes uden at ødelægge pappen. Ring til os, hvis I har behov for at få fjernet graffiti. Vi tilbyder naturligvis også traditionel anti-graffitibehandling, når der er rengjort, så fremtidig graffiti let kan fjernes.

Licitation Vagtelvænget vundet 2017-01-03
JS Sten & Stål A/S har vundet hovedentreprisen med at renovere et udendørs svømmebassin og tilhørende haveanlæg for boligforeningen Vagtelvænget på Frederiksberg. Renoveringen foretages med teltoverdækning og opvarmning. Denne metode blev også anvendt ved renovering af Ganløse Friluftsbad. Konstruktionsingeniør er Hundsbæk & Henriksen, og Teknologisk Institut forestår rådgivning omkring vandbehandlingsteknik.

Aflevering af Islevbadet 2017-01-02
JS Sten & Stål A/S har i hovedentreprise for Rødovre Kommune renoveret Islevbadet, som er forvandlet fra en slidt 70´er-svømmehal til en indbydende moderne svømmehal i lyse farver og med indbydende, krystalklart, blåt vand. Bassinet har fået støbt nye overløbsrender samt påstøbt ny væg med ny armering i den dybe ende, og anlægget er forberedt med katodeanlæg for eventuel fremtidig sikring af armering. Bassin og promenadedæk er blevet beklædt med membran og fliser. Der er endvidere som tilbygning til den eksisterende kælder opført en 60m2 teknikkælder til brug for de nye vandbehandlingsanlæg. Projektet blev udført til aftalt økonomi og iht. til tidsplan

Viby Parkvej - Elementmontage 2016-12-15
Det sidste vægelement er monteret, og den samlede råhusentreprise på de kommende 19 plejeboliger i Viby Sjælland er dermed tilendebragt. Tidsplan og økonomi er overholdt. Arbejdet er udført i fagentreprise for Ole Jepsen A/S. Til sommer påbegyndes anlægsarbejderne med terrasser, stier, parkeringspladser og LAR-anlæg.

Aflevering af Gentofte Station 2016-12-08
Kort inden julen 2016 kunne brugerne af Gentofte Station tage den nyrenoverede station i brug. JS Sten & Stål har i hovedentreprise for DSB Ejendomme forestået renoveringen, der blandt andet indeholdt lægning af ny granit i stationshal, udskiftning af tagspær, nyanlæg af cykelparkering og maling af alle flader. Gottlieb Paludan Arkitekter, som var bygherrerådgiver, ønskede at gøre stationen lys og åben samtidig med at bringe bygningsudtrykket henimod den oprindelige arkitektur. Renoveringen er efter vores mening blevet en succes, og stationen fremstår i dag lys og imødekommende med en øget funktionalitet for de mange brugere af S-tog.

 Prækvalifikation Taastrup Svømmehal 2016-11-12
JS Sten & Stål er netop prækvalificeret til at byde på renoveringen af Taastrup Svømmehal med Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniør for Taastrup Kommune.

 Vinduesudskiftning – boligforening 2016-11-12
Vores tømrerafdeling JS Træ & Alu ApS har netop afsluttet udskiftningen af 65 vinduer på en boligforening på Amager. Arbejdet foregik planmæssigt og til tiden.

Totalentreprise Dragør Svømmehal – Forhandlingsrunde 2016-11-21
JS Sten & Stål A/S er blandt 5 prækvalificerede totalentreprenører udvalgt til forhandlingsrunde med Dragør Kommune omkring opførelse af en ny svømmehal på baggrund af projektforslag til kr. 60 mio., og der er nu kun 3 tilbageværende bydende. Byrådet har bevilget budgetrammen på 65 mio. kr., og vinderen forventes offentliggjort ultimo februar 2017. Såfremt JS Sten & Stål A/S vinder projektet, påbegyndes detailprojekteringen i nært samarbejde med bygherre og bygherrerådgiver.

Anlægsarbejder Danhostel 2016-11-08
JS Sten & Stål har indgået kontrakt med Hald & Halberg om en række renoveringsarbejder på Danhostel på Amager i København.

Renovering Kastruphuse – LAR-anlægsarbejder vundet 2016-07-15
JS Sten & Stål har indgået kontrakt med Hald & Halberg om udførelsen af alle jord-, beton-, kloak- og, anlægsarbejder. Anlægsarbejderne, som dækker ca. 10.000m2, har - udover at forskønne fællesarealerne og gøre dem til rekreative områder for de ca. 250 beboere - til formål at håndtere regnvand lokalt. Dette gøres med en kombination af faskineløsninger og åbne søer, som skal integreres på boligforeningens grund. Arbejderne strækker sig over de næste 2 år. JS leverer og monterer endvidere 4 stk. præfabrikerede betontrapper til en ny 3 sal p de fire boligblokke. Derudover insitustøbes 4 elevatorgruber for nye elevatortårne

Professionshøjskolen Metropol i fuld sving 2016-06-08
JS Sten & Stål udfører i fagentreprise de samlede anlægsarbejder på Professionshøjskolen Metropol på Nørrebro i København. Det spændende udemiljø, som er designet af Kant Arkitekter, kommer til at indeholde en masse plateauer forbundet med trapper og ramper. Hele overfladen – inklusive ramper og trapper – dækkes af en modulfliseplan, hvilket stiller store krav til vores medarbejderes nøjagtighed. Når belægningsarbejderne er udført, tilplanter vores gartnerafdeling bedene med hårdføre sukkulenter og stenurter. Vi glæder os til at se det færdige resultat i starten af 2017

Totalentreprise Dragør Svømmehal 2016-05-14
Byrådet i Dragør Kommune har godkendt JS Sten & Stål A/S som én ud af 5 entreprenørvirksomheder, som skal byde på opførelsen af en ny svømmehal med 3 svømmebassiner ved den gamle Dragørhallen. Entreprisen udbydes som totalentreprise, og JS Sten & Stål stiller med et erfarent rådgiverteam med Hundsbæk & Henriksen som konstruktionsingeniør, Nøhr & Sigsgaard som arkitekt og Teknologisk Institut som vandteknologirådgiver. Teamet har med succes samarbejdet omkring renovering af adskillige svømmehaller.

Interaktiv biograf i Experimentarium 2016-08-15
JS Træ & Alu er netop påbegyndt opførelsen af en stor interaktiv biograf for Experimentarium i Hellerup. Biografen komme til at indeholde et knapt 6 meter højt og 25 meter langt halvcirkelformet filmlærred. Biografpublikum, som overvåges af censorer m.v., kommer med deres bevægelser til at påvirke den handling, som udspilles på lærredet. Vi ser frem til spændende projekt.

Aflevering af Glostrup Varmtvandsbassin
Afleveringsforretningen af den nye tilbygning med et moderne varmtvandsbassin til Glostrup Kommune er udført til planlagt tid og økonomi, og vi takker Glostrup Kommune som bygherre, Nøhr & Sigsgaard som arkitekter, Hundsbæk & Henriksensom rådgivende ingeniører og Teknologisk Institut som vandbehandlingsrådgiver for et godt samarbejde.

Prækvalifikation Ishøj Svømmehal
JS Sten & Stål er netop prækvalificeret til at byde på renoveringen af Ishøj Svømmehal, herunder et nyt 50-meter svømmebassin for Ishøj Kommune med Sweco Danmark som rådgiver.

Hellerup Svømmehal IBOS afsluttes
Der fyldes nu vand i det renoverede bassin efter en tilfredsstillende produktion, hvor tidsplan og økonomi blev overholdt. JS Sten & Stål ønsker Københavns Ejendomme tillykke med svømmehallen.

Charlottenlund Station, prækvalificering
Vi er glæde for, at vi netop er blevet prækvalificeret til at byde på en stor renovering af Charlottenlund Station for DSB Ejendomme. 

Arbejdsmiljø
Siden årskiftet har JS Sten & Stål ikke haft nogen arbejdsulykker eller nærved-hændelser. Vi arbejder fortsat på, at dette forhold gør sig gældende ved udgangen af året.

Glostrup Svømmehal næsten færdig
Byggeriet af den nye svømmehal med varmtvandsbassin følger den lagte plan, og inden længe lægges fliserne i bassin og på promenadedæk. Den lagte tidsplan holder. 

Islevbadet i fuld gang
Renovering af svømmehallen med en ny kældertilbygning er i fuld gang. 25-meter bassinet, som før var epoxymalet, vil blive renoveret med nye fliser. 

Gentofte Station-licitation vundet
DSB Ejendomme og JS Sten & Stål A/S har netop indgået kontrakt om renovering af Gentofte Station. Stations- og perronbygning og tilhørende perroninventar skal renoveres, mens udearealerne skal forskønnes og forbedres for brugerne af S-Tog. Vi ser frem til et godt samarbejde med bygherre og arkitekter Gottlieb Paludan.

JS Træ & Alu prækvalificeret - Dalby Børnehus
JS Sten & Ståls nystartede tømrervirksomhed er netop prækvalificeret til som hovedentreprenør at byde på en tilbygning til Dalby Børnehus i Faxe Kommune.

Gårdsanering Metropol Nørrebro
Vores kloakafdeling har renoveret de udvendige ledningsnet på Professionshøjskolen Metropol på Nørrebro, og vores anlægsafdeling har påbegyndt arbejdet med et godt 3.000m2 gård-nyanlæg med udekøkkener og spændende landskabsarkitektløsninger.

Islev Svømmehal - renovering
Vores gravefolk har igangsat jordarbejderne for etablering af en ny teknikkælder for vandbehandlingsanlæg til Islev Svømmehal. Udover nyt vandbehandlingsanlæg forsyner vi bassinet med ny mebran og fliser. Vi ser frem til et godt samarbejde med Rødovre Kommune som bygherre, Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniører og bygherrerådgiver. arkitektfirma Nøhr & Sigsgaard.

Gårdrenovering Østerbro
Den igangværende gårdrenovering på Østerbro er sat på hold grundet kraftig jordforurening. Vores erfarne miljøafdeling varetager oprensningen og korrespondancen med Teknik og Miljø i Københavns Kommune.

Glostrup Svømmehal - rejsegilde
Vi er næsten færdige med råhuset til det kommende varmtvandsbassin ved Glostrup Svømmehal, og tirsdag den 26. april holder bygherre - Glostrup Kommune - rejsegilde. Underentreprenører og leverandører til byggeriet er velkommmen til at fejre dagen med os.

Prækvalifikation Ølstykke Svømmehal
JS Sten & Stål er prækvalificeret til som hovedentreprenør at byde på etablering af et varmtvandsbassin i Ølstykke Svømmehal samt renovering af 25-meterbassin og omklædningsfaciliteter.

Renovering Gentofte Station
JS Sten & Stål er indbudt til som hovedentreprenør at byde på renovering af Gentofte Station for DSB Ejendomme.

Ny struktørelev
Vi har fornøjelsen af at kunne byde 23-årige Svend velkommen. Svend påbegynder en knapt 4-årig uddannelse under den nye ordning, mesterlære, hvor praktik vægter tungere end i den gænge elevuddannelse.

Islevbadet vundet
JS har netop indgået kontrakt med Rødovre Kommune om renovering af Islevbadet. Renoveringen omfatter delvis nyt bassin, fliser i bassin og promenadedæk samt nyt vandbehandlingsanlæg.

Glostrup Svømmehal
Byggeriet med tilbygning til Glostrup Svømmehal forløber planmæssigt, og inden længe kan råhuset rejses på den insitustøbte kælder. Vi forventer at aflevere færdigt byggeri med indreguleret varmtvandsbassin planmæssigt ultimo juli 2016.

Prækvalifkation - Islevbadet
JS Sten & Stål er prækvalificeret til at byde på storentreprisen om renovering af Islevbadet for Rødovre Kommune.

Ny tømrerafdeling

AKTUELT HOS OS:

Indbudt licitation - Københavns Universitet 2017-05-30

JS Sten & Stål A/S er ved underhåndbud indbudt til i hovedentreprise at byde på en renoveringsopgave for Københavns Universitet. Opgaven indeholder en række insitubetonopgaver samt etablering af nyt elevatortårn og hultagning i kældervæg. Alectia fungerer i rollen som bygherrerådgiver.

 

Springgrave i Kildegårdshallen 2017-05-29

Kontrakten er underskrevet med Herlev Kommune, og vi påbegynder nu en intensiv proces, så springgravene til brug for gymanstikforeningen kan tages i brug kort efter sommerferien.

 

Status på Dragør Svømmehal 2017-05-26

Miljøsaneringen af den gamle svømmehal er gennemført, og i løbet af de næste 14 dage, nedrives hele den gamle svømmehal. Projekteringen og disponeringen af den nye svømmehal er godt i gang, og vi regner med at påbegynde udgravning for den nye svømmehal i midten af sommeferien.  


Indbudt licitation - Beboerhus Fredensborg Kommune 2017-05-18

JS Sten & Stål A/S er ved underhåndbud indbudt til i hovedentreprise at byde på ombygning og tilbygning til et medborgerhus for Fredensborg Kommune. Klaus Nielsen Rådg. Ingeniørfirma A/S er bygherrerådgiver på sagen. Vi håber, at vores tilbud resulterer i endnu et godt samarbejde.


Nedbrydningsopgave for Furesø Kommune 2017-04-25

JS Sten & Stål A/S har netop indgået kontrakt med Furesø Kommune om en betonnedbrydningsopgave i Farum Svømmehals teknikkælder. Nedbrydningsarbejdet omhandler nedbrydning af konstruktioner, herunder hultagning i 40cm tykke betonvægge for bedre adgangsforhold samt montage af nye døre. Teknikkælderens gulv forsynes efter endt murerarbejde med en overflade af polyuretahne. Opgaverne udføres som altid i fuld egenproduktion. 


Licitation vundet - Kildegårdshallen Herlev Kommune 2017-04-19

JS Sten & Stål A/S er blandt fire bydende hovedentreprenører valgt som bedste leverandør til udførelse af 2 nye springgravsanlæg i Kildegårdshallen. Licitationen var baseret på kriterierne pris og kvalitet/erfaring med vægten 40/60. Bygherre er Herlev Kommune, og arbejdet udføres i egenproduktion af vores erfarne medarbejdere i henholdsvis beton-, tømrer og montageafdelingen. Arbejdet udføres i sommerferien, så generne for skoleeleverne bliver mindst mulig.

Acceptskrivelse på svømmehallen "Hollænderhallen" modtaget 2017-03-25

JS Sten & Stål A/S har i dag modtaget acceptskrivelsen på i totalentreprise at opføre en helt ny svømmehal for Dragør Kommune. Arbejdet udføres som altid med fuld egenproduktion af vores dygtige medarbejdere. Vi glæder os til et godt samarbejde med Dragør Kommune og dennes rådgiver Cowi samt JS Sten & Stål´s rådgiverteam bestående af Hundsbæk & Henriksen Ingeniører som totalrådgiver, Nøhr & Sigsgaard som arkitekter og Teknologisk Institut som rådgiver på vandbehandlingsanlægget.


Kælderudgravning på 2.500m2 nærmer sig en ende 2017-03-24

Udgravningen til den ca. 2.500m2 store kælder i vores Blovstrød-byggeri, nærmer sig en ende. Kælderen, som udføres af vores dygtige betonfolk, konstrueres i insitustøbt beton, og danner samtidig fundament for 18 eksklusive og store familievenlige boliger.


Indbudt licitation - springgrave Kildegårdsskolen - Herlev Kommune 2017-03-17

JS Sten & Stål er udvalgt til i hovedentreprise at byde på opførelsen af 2 stk. springgrave i den eksisterende sportshal på Kildegårdsskolen i Herlev. Bygherre er Herlev Kommune. Arbejderne indeholder komplet anlæg med springrave i 2,5 meters dybde i eksisterende sportgulv. Gravene har en størrelse hhv. 100m2 og 25m2. Gravene forsynes med trampoliner og hydrauliske gulvlemme beklædt med sportsgulv.


Licitation på svømmehallen "Hollænderhallen" vundet - pris kr. 60 mio. 2017-03-09

JS Sten & Stål har netop vundet licitationen i totalentreprise vedrørende nedrivning af den gamle svømmehal og opførelsen af en ny, moderne og energieffektiv svømmehal med et 25-meterbassin, et øvebassin og et varmtvandsbassin - alle bassiner udføres i insitustøbt beton og beklædes med klinker. Entreprisen blev vundet ud fra kriterierne pris, organisation og arkitektur. Dragør Kommune er bygherre, som entrerer med ingeniørvirksomheden Cowi som bygherrerådgiver.  


Prækvalifikation til Sankt Annæ Gymnasium Svømmehal 
2017-02-10
JS Sten & Stål A/S er prækvalificeret til at byde på renoveringen af Sankt Annæ Gymnasiums svømmehal i hovedentreprise for Københavns Ejendomme. Rådgiveren Sweco Danmark, som forestår udbuddet, fungerer som bygherrerådgiver.

Første spadestik til 18 boliger i Blovstrød 
2017-01-28
Byggeriet af 18 familieboliger i Blovstrød med en forventet anlægssum på kr. 52 mio. er igangsat, efter der er modtaget byggetilladelse fra Allerød Kommune. JS Sten & Stål fungerer som bygherre og totalentreprenør på sagen. Boligerne rummer hver 165m2 samt to tilhørende parkeringspladser i kælderen, hvor der bliver direkte adgang til boligerne. Udgravningen til den 2.200m2 store kælder er i fuld gang. Byggeriet henvender sig primært til børnefamilier, der har brug for plads, og som gerne vil bo i et trygt og naturskønt område kun en halv times kørsel fra Københavns centrum. Alle boliger er sydvendte med stort fællesareal ned til søen, som har et rigt fugleliv. Interesserede købere er velkommen til at kontakte os for mere information. 
 
Ørbygaard Etape 1 tæt på afsluttet 
2017-01-25
Jord-, beton- og kloakarbejderne vedrørende etape 1 til det nye plejehjem i Rødovre – Ørbygaard - nærmer sig en afslutning. JS Sten & Stål A/S udfører i fagentreprise for Ole Jepsen A/S jord-, beton-, kloak- og anlægsarbejder på etape 1 og 2. Etape 1 udgøres af 2 insitustøbte kældre, spunsning, bortskaffelse af 16.000 tons jord og opbygning af en 3.000m3 stor sandpude til brug for et ca. 1.000 m2 terrændæk. Arbejdet følger tidsplanen.

Graffitibekæmpelse – ny niche 
2017-01-12
Som en følge af flere renoveringer af S-togsstationer, som er plaget af graffiti, tilbyder JS Træ & Alu ApS nu afrensning af graffiti på alle typer overflader som træ, beton glas etc. Faxe Kommune har netop fået afrenset graffiti med den nye metode. Der anvendes en specialmaskine, som blæser med et kontrolleret tryk og fint medie, at maling på f.eks. pap kan fjernes uden at ødelægge pappen. Ring til os, hvis I har behov for at få fjernet graffiti. Vi tilbyder naturligvis også traditionel anti-graffitibehandling, når der er rengjort, så fremtidig graffiti let kan fjernes.

Licitation Vagtelvænget vundet 
2017-01-03
JS Sten & Stål A/S har vundet hovedentreprisen med at renovere et udendørs svømmebassin og tilhørende haveanlæg for boligforeningen Vagtelvænget på Frederiksberg. Renoveringen foretages med teltoverdækning og opvarmning. Denne metode blev også anvendt ved renovering af Ganløse Friluftsbad. Konstruktionsingeniør er Hundsbæk & Henriksen, og Teknologisk Institut forestår rådgivning omkring vandbehandlingsteknik.

Aflevering af Islevbadet 
2017-01-02
JS Sten & Stål A/S har i hovedentreprise for Rødovre Kommune renoveret Islevbadet, som er forvandlet fra en slidt 70´er-svømmehal til en indbydende moderne svømmehal i lyse farver og med indbydende, krystalklart, blåt vand. Bassinet har fået støbt nye overløbsrender samt påstøbt ny væg med ny armering i den dybe ende, og anlægget er forberedt med katodeanlæg for eventuel fremtidig sikring af armering. Bassin og promenadedæk er blevet beklædt med membran og fliser. Der er endvidere som tilbygning til den eksisterende kælder opført en 60m2 teknikkælder til brug for de nye vandbehandlingsanlæg. Projektet blev udført til aftalt økonomi og iht. til tidsplan

Viby Parkvej - Elementmontage 
2016-12-15
Det sidste vægelement er monteret, og den samlede råhusentreprise på de kommende 19 plejeboliger i Viby Sjælland er dermed tilendebragt. Tidsplan og økonomi er overholdt. Arbejdet er udført i fagentreprise for Ole Jepsen A/S. Til sommer påbegyndes anlægsarbejderne med terrasser, stier, parkeringspladser og LAR-anlæg.

Aflevering af Gentofte Station 
2016-12-08
Kort inden julen 2016 kunne brugerne af Gentofte Station tage den nyrenoverede station i brug. JS Sten & Stål har i hovedentreprise for DSB Ejendomme forestået renoveringen, der blandt andet indeholdt lægning af ny granit i stationshal, udskiftning af tagspær, nyanlæg af cykelparkering og maling af alle flader. Gottlieb Paludan Arkitekter, som var bygherrerådgiver, ønskede at gøre stationen lys og åben samtidig med at bringe bygningsudtrykket henimod den oprindelige arkitektur. Renoveringen er efter vores mening blevet en succes, og stationen fremstår i dag lys og imødekommende med en øget funktionalitet for de mange brugere af S-tog.

Prækvalifikation Taastrup Svømmehal 
2016-11-12
JS Sten & Stål er netop prækvalificeret til at byde på renoveringen af Taastrup Svømmehal med Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniør for Taastrup Kommune.

Vinduesudskiftning – boligforening 
2016-11-12
Vores tømrerafdeling JS Træ & Alu ApS har netop afsluttet udskiftningen af 65 vinduer på en boligforening på Amager. Arbejdet foregik planmæssigt og til tiden.

Totalentreprise Dragør Svømmehal – Forhandlingsrunde 
2016-11-21

JS Sten & Stål A/S er blandt 5 prækvalificerede totalentreprenører udvalgt til forhandlingsrunde med Dragør Kommune omkring opførelse af en ny svømmehal på baggrund af projektforslag til kr. 60 mio., og der er nu kun 3 tilbageværende bydende. Byrådet har bevilget budgetrammen på 65 mio. kr., og vinderen forventes offentliggjort ultimo februar 2017. Såfremt JS Sten & Stål A/S vinder projektet, påbegyndes detailprojekteringen i nært samarbejde med bygherre og bygherrerådgiver.

Anlægsarbejder Danhostel 2016-11-08
JS Sten & Stål har indgået kontrakt med Hald & Halberg om en række renoveringsarbejder på Danhostel på Amager i København.

Renovering Kastruphuse – LAR-anlægsarbejder vundet 
2016-07-15
JS Sten & Stål har indgået kontrakt med Hald & Halberg om udførelsen af alle jord-, beton-, kloak- og, anlægsarbejder. Anlægsarbejderne, som dækker ca. 10.000m2, har - udover at forskønne fællesarealerne og gøre dem til rekreative områder for de ca. 250 beboere - til formål at håndtere regnvand lokalt. Dette gøres med en kombination af faskineløsninger og åbne søer, som skal integreres på boligforeningens grund. Arbejderne strækker sig over de næste 2 år. JS leverer og monterer endvidere 4 stk. præfabrikerede betontrapper til en ny 3 sal p de fire boligblokke. Derudover insitustøbes 4 elevatorgruber for nye elevatortårne

Professionshøjskolen Metropol i fuld sving 
2016-06-08
JS Sten & Stål udfører i fagentreprise de samlede anlægsarbejder på Professionshøjskolen Metropol på Nørrebro i København. Det spændende udemiljø, som er designet af Kant Arkitekter, kommer til at indeholde en masse plateauer forbundet med trapper og ramper. Hele overfladen – inklusive ramper og trapper – dækkes af en modulfliseplan, hvilket stiller store krav til vores medarbejderes nøjagtighed. Når belægningsarbejderne er udført, tilplanter vores gartnerafdeling bedene med hårdføre sukkulenter og stenurter. Vi glæder os til at se det færdige resultat i starten af 2017

Totalentreprise Dragør Svømmehal 
2016-05-14
Byrådet i Dragør Kommune har godkendt JS Sten & Stål A/S som én ud af 5 entreprenørvirksomheder, som skal byde på opførelsen af en ny svømmehal med 3 svømmebassiner ved den gamle Dragørhallen. Entreprisen udbydes som totalentreprise, og JS Sten & Stål stiller med et erfarent rådgiverteam med Hundsbæk & Henriksen som konstruktionsingeniør, Nøhr & Sigsgaard som arkitekt og Teknologisk Institut som vandteknologirådgiver. Teamet har med succes samarbejdet omkring renovering af adskillige svømmehaller.

Interaktiv biograf i Experimentarium 
2016-08-15
JS Træ & Alu er netop påbegyndt opførelsen af en stor interaktiv biograf for Experimentarium i Hellerup. Biografen komme til at indeholde et knapt 6 meter højt og 25 meter langt halvcirkelformet filmlærred. Biografpublikum, som overvåges af censorer m.v., kommer med deres bevægelser til at påvirke den handling, som udspilles på lærredet. Vi ser frem til spændende projekt.

Aflevering af Glostrup Varmtvandsbassin
Afleveringsforretningen af den nye tilbygning med et moderne varmtvandsbassin til Glostrup Kommune er udført til planlagt tid og økonomi, og vi takker Glostrup Kommune som bygherre, Nøhr & Sigsgaard som arkitekter, Hundsbæk & Henriksensom rådgivende ingeniører og Teknologisk Institut som vandbehandlingsrådgiver for et godt samarbejde.

Prækvalifikation Ishøj Svømmehal
JS Sten & Stål er netop prækvalificeret til at byde på renoveringen af Ishøj Svømmehal, herunder et nyt 50-meter svømmebassin for Ishøj Kommune med Sweco Danmark som rådgiver.

Hellerup Svømmehal IBOS afsluttes
Der fyldes nu vand i det renoverede bassin efter en tilfredsstillende produktion, hvor tidsplan og økonomi blev overholdt. JS Sten & Stål ønsker Københavns Ejendomme tillykke med svømmehallen.

Charlottenlund Station, prækvalificering
Vi er glæde for, at vi netop er blevet prækvalificeret til at byde på en stor renovering af Charlottenlund Station for DSB Ejendomme. 

Arbejdsmiljø

Siden årskiftet har JS Sten & Stål ikke haft nogen arbejdsulykker eller nærved-hændelser. Vi arbejder fortsat på, at dette forhold gør sig gældende ved udgangen af året.

Glostrup Svømmehal næsten færdig

Byggeriet af den nye svømmehal med varmtvandsbassin følger den lagte plan, og inden længe lægges fliserne i bassin og på promenadedæk. Den lagte tidsplan holder. 

Islevbadet i fuld gang
Renovering af svømmehallen med en ny kældertilbygning er i fuld gang. 25-meter bassinet, som før var epoxymalet, vil blive renoveret med nye fliser. 

Gentofte Station-licitation vundet
DSB Ejendomme og JS Sten & Stål A/S har netop indgået kontrakt om renovering af Gentofte Station. Stations- og perronbygning og tilhørende perroninventar skal renoveres, mens udearealerne skal forskønnes og forbedres for brugerne af S-Tog. Vi ser frem til et godt samarbejde med bygherre og arkitekter Gottlieb Paludan.

JS Træ & Alu prækvalificeret - Dalby Børnehus
JS Sten & Ståls nystartede tømrervirksomhed er netop prækvalificeret til som hovedentreprenør at byde på en tilbygning til Dalby Børnehus i Faxe Kommune.

Gårdsanering Metropol Nørrebro
Vores kloakafdeling har renoveret de udvendige ledningsnet på Professionshøjskolen Metropol på Nørrebro, og vores anlægsafdeling har påbegyndt arbejdet med et godt 3.000m2 gård-nyanlæg med udekøkkener og spændende landskabsarkitektløsninger.

Islev Svømmehal - renovering
Vores gravefolk har igangsat jordarbejderne for etablering af en ny teknikkælder for vandbehandlingsanlæg til Islev Svømmehal. Udover nyt vandbehandlingsanlæg forsyner vi bassinet med ny mebran og fliser. Vi ser frem til et godt samarbejde med Rødovre Kommune som bygherre, Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniører og bygherrerådgiver. arkitektfirma Nøhr & Sigsgaard.

Gårdrenovering Østerbro
Den igangværende gårdrenovering på Østerbro er sat på hold grundet kraftig jordforurening. Vores erfarne miljøafdeling varetager oprensningen og korrespondancen med Teknik og Miljø i Københavns Kommune.

Glostrup Svømmehal - rejsegilde

Vi er næsten færdige med råhuset til det kommende varmtvandsbassin ved Glostrup Svømmehal, og tirsdag den 26. april holder bygherre - Glostrup Kommune - rejsegilde. Underentreprenører og leverandører til byggeriet er velkommmen til at fejre dagen med os.

Prækvalifikation Ølstykke Svømmehal

JS Sten & Stål er prækvalificeret til som hovedentreprenør at byde på etablering af et varmtvandsbassin i Ølstykke Svømmehal samt renovering af 25-meterbassin og omklædningsfaciliteter.

Renovering Gentofte Station
JS Sten & Stål er indbudt til som hovedentreprenør at byde på renovering af Gentofte Station for DSB Ejendomme.

Ny struktørelev

Vi har fornøjelsen af at kunne byde 23-årige Svend velkommen. Svend påbegynder en knapt 4-årig uddannelse under den nye ordning, mesterlære, hvor praktik vægter tungere end i den gænge elevuddannelse.

Islevbadet vundet
JS har netop indgået kontrakt med Rødovre Kommune om renovering af Islevbadet. Renoveringen omfatter delvis nyt bassin, fliser i bassin og promenadedæk samt nyt vandbehandlingsanlæg.

Glostrup Svømmehal
Byggeriet med tilbygning til Glostrup Svømmehal forløber planmæssigt, og inden længe kan råhuset rejses på den insitustøbte kælder. Vi forventer at aflevere færdigt byggeri med indreguleret varmtvandsbassin planmæssigt ultimo juli 2016.

Prækvalifkation - Islevbadet
JS Sten & Stål er prækvalificeret til at byde på storentreprisen om renovering af Islevbadet for Rødovre Kommune.

Ny tømrerafdeling