Kontakt os på:

+45 36 70 37 32

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lørdag, 20. Juli 2019

Referencer

 
Nedenfor er der oplistet et udvalg af de projekter, som er afsluttede eller som er i gang med at blive færdiggjort. Listen er opdelt i nybbyggeri og renovering. Har du en konkret opgaveforespørgsel, som ikke matcher nedenfor, er du meget velkommmen til at kontakte os via mail.  
 

Nybyg

 • Plejecenter, Jyderup
  Udførelse af jord-, beton- og kloakarbejder til plejecenter med 42 boliger og tilhørende servicefaciliteter samt 25.000m2 udenomsarealer med p-anlæg, tilkørselsveje og rekreative områder (fagentreprise).
 • Musikhus, Allerød
  Udførelse af jord-, beton- og kloakarbejder for nyt multihus samt diverse indvendige renoveringsarbejder i form af murerarbejder (fagentreprise).
 • Poolanlæg, Hornbæk
  Komplet udendørs opvarmet poolanlæg og tilhørende terrasse- og haveanlæg i Hornbæk (totalentreprise).
 • LE34, Ballerup
  Udførelse af jord-, beton-, kloak- og anlægsarbejder for nyt domicil for landmålervirksomheden LE34 (fagentreprise).
 • Maskinhal, Kokkedal:
  Opførelse af 500m2 muret maskinhal (totalentreprise).
 • Regimentsparken, Farum
  Udførelse af jord-, beton-, kloakarbejder for 72 lejeboliger i Farum over 5 måneder. Herefter blev udearealer på 22.000m2 med veje, p-pladser, fortove og græsarealer etableret (fagentreprise).
 • Yogacenter, Nørrebro
  Muret tilbygning med built-up-tag og gennemgående glasfacader for yogacenter (totalentreprise).
 • Teknologisk Institut DMRI, Taastrup
  Udførelse af jord-, beton-, kloakarbejder for kødbranchens forskningscenter. 1.100m2 forskudt kælder og tilhørende anlægsarbejder i form af rampeanlæg, tilkørselsveje og parkeringsrundel nedsænket i terræn (fagentreprise).
 • Fredensborg Forsyning , Fredensborg
  Opførelse af bygværk for trykforøgning fra vandværk. Insitustøbt underjordisk bygning omkring hovedvandledning i drift. Bygningsdel over jord skalmuret og built-up-kobbertag (hovedentreprise).
 • Lyngborghave børnehave, Birkerød
  Anlægsarbejder for ny børnehave med 5.000m2 legearealer med sandkasser, oplevelsesstier og bakker (fagentreprise).
 • Plejehjem, Hillerød
  Anlægsarbejder i form af stisystemer, beplantning, flisebelægning og støttemure (fagentreprise).
 • 2-plans-dobbelthus, Køge
  Opførelse af fuldtømmeret 2-plans dobbelthus på 500m2 (totalentreprise).
 • Bolig, Fredensborg
  Opførelse af 350m2 fuldmuret 2-planshus med tegltag og fritliggende fuldmuret garage (totalentreprise).
 • Topsil, Frederikssund
  Udførelse af jord-, beton- og kloakarbejder for produktionsbygning for teknologivirksomheden Topsil. Udenomsarealer med tilkørselsveje, p-arealer samt regnvandsbassin (fagentreprise).
 • Amagerfællede Børnehus, Amager
  Udførelse af jord-, beton- og kloakarbejder for børnehave (fagentreprise).
 • Mølleholmskolen, Taastrup
  Opførelse af 4 stk. separate terrændæk på i alt 1.400m2 samt diverse ind- og udvendige renoveringsarbejder samtidig med at børnene benyttede skolen (fagentreprise).
 • Varmecentral, Stenløse
  Opførelse af 2-planshus til jordvarmecentral i Stenløse. Gravning og montering af nye forsyningsledninger til 136 boliger samt beboervarsling i forbindelse hermed og reetablering af stisystemer (fagentreprise).
 • Slagteriskolen, Roskilde
  Opførelse af kælder i forskudt plan, underjordiske forbindelsesgange til eksisterende byggeri samt tilhørende terrændæk på i alt 2.500m2. Udearealer med p-pladser med tilhørende spunsede vægge for udligning af niveauspring på 5 meter (fagentreprise).
 • Cargohal, Københavns Lufthavn
  Udførelse af jord-, beton- og kloakarbejder for cargohal. Terrændæk på 3.000m2 var forsynet med 3 stk. 50m2 gruber under grundvandsspejl (fagentreprise).
 • Velux Fondens Børnehave, Hørsholm
  Udførelse af jord-, beton- og kloakarbejder for lavenergi børnehave. Udearealer med legeområder, soppesøer og sandkasser samt flisebelagt p-anlæg blev også udført (fagentreprise).
 • Opstemningsbassin, Græsted
  Nyanlæg af hovedkloak og opstemningsbassin for regnvand udført for Græsted Kommune.
 • Poolanlæg, Herlev
  Muret poolanlæg med fuld automatik og tilhørende haveanlæg (totalentreprise).
 • Ridehal, Ishøj
  Opførelse af 1.200m2 ridehal i stålkonstruktion og facade i pladebeklædning.

Renovering

 • Karlslunde Station, Karlslunde
  Renovering af busterminal med nedtagning af 700m2 build-up tag. Miljøsanering og delvis nedrivning af stationsbygning samt modernisering af tilbageværende stationsbygning. Udskiftning af samtlige belægninger, fordobling af cykelparkeringskapacitet samt malerbehandling af stationsinventar og anlæggelse af frugttræshave. Projektet udføres for DSB Ejendomme Greve Kommune (Hovedentreprise).
 • Ganløse Friluftsbad, Ganløse
  Renovering af 25-meters svømmebassin, herunder nedbrydning af gamle overløbsrender, støbning af nye overløbsrender, ny bassinbund i forbindelse med nyt vandbehandlingssystem. Bassin udført med epoxymembran og flisebeklædning. Udearealer moderniseret med nye flisebelægninger m.v. (Hovedentreprise).
 • Sydhavns Station, København
  Renovering af udvendig flisebelagt ankomstplads. Beton- og murerarbejder for ny hovedindgang og lægning af ny gulvskifer i stationsbygning og perron (fagentreprise).
 • Vigerslev Allé Skole, Valby
  Indvendige betonrenoveringsarbejder, herunder insitustøbt indskudt dæk i gammel gymnastiksal. Udvendige anlægsarbejder med boldbaner, terræntrapper, macadamvej og beplantning (fagentreprise).
 • Bolig, Virum
  Totalrenovering villa i Virum, herunder inddragelse af loftsrum til beboelse samt etablering af nyt trappeløb fra kælder til ny 1.-sal (totalentreprise).
 • Bolig, Hellerup
  Ombygning af garage til privat bolig i Hellerup (totalentreprise).
 • Gungehusskolen, Hvidovre
  Indvendig renovering og insitustøbt etagedæk på 700m2. Omlægning af kloakker under eksisterende bygning. Opførelse af tilbygning mens skolen var i drift (fagentreprise).
 • Bolig, Gentofte
  Totalrenovering af 500m2 villa i Gentofte i form af tilbygning, tag- og facaderenovering samt inventar. Bolig er bragt fra energiklasse F til A (totalentreprise).
 • Jyske Bank, Glostrup
  Diverse ombygningsarbejder i form af indgangsparti, nye kontorarealer på insitustøbte etagedæk samt badeværelser (fagentreprise).
 • Bolig, Gentofte
  Totaloprenset olieforurenet villagrund og udtagning af kortlægning på vidensniveau 2. Assistance i forbindelse med succesfuld tilbagesøgning af ejendomsskat (totalentreprise).
 • Dommerparken, Nørrebro
  Udførelse af svejste betonkonsoller for gavlbeklædning på etageejendom i beboelseskompleks. Lægning af dræn og reetablering (fagentreprise).
 • Bolig, Kokkedal
  Ombygning af gammel ejendom og tilføjelse af ny 1.-sal på 150m2. Stue mod syd var forsynet med stålkonstruktion som muliggjorde sydfacade med loft til kip i 8 meters højde.
 • Bolig, Gentofte
  Opførelse af opvarmet underjordisk garage med plads til 3 biler og underjordisk adgang til bolig (totalentreprise).
 • Moleanlæg, Holmen København
  Opførelse af midlertidig dæmning, nedhugning af gammel mole og støbning af ny mole (fagentreprise).
 • Øresundskollegiet, København
  Lægning af 1.500m2 tagterrasse på opklodsningssystem samt etablering af afvandingskanaler (fagentreprise).
Kundetilfredshedsmåling

bec

Typiske ydelser

 
 • Hovedentrepriser
 • Råhusmontering
 • Insitubeton
 • Betonrenovering
 • Tømrearbejde
 • Svømmehaller
 • Hovedkloak
 • LAR-anlæg
 • Forsyningsledninger
 • Støjvolde
 • Belægninger
 • El, vvs og ventilation
 • Beplantningsarbejder
 • Membranarbejde
 • Forureningshåndtering
 • Geoteknik